Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: De bronstijd in Onnen
Bekijk hele foto

De bronstijd in Onnen

Dit prachtige bronzen zwaard met een afzonderlijk gegoten gevest is een kleine drieduizend jaar geleden ten oosten van Onnen bij Haren aan het veen toevertrouwd. Het kwam in 1896 op anderhalve meter diepte weer tevoorschijn en was dadelijk een topstuk van het toen nog jonge Groninger Museum.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Oppergod met bliksemschicht
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Oppergod met bliksemschicht

Sinds in de negentiende eeuw de Noord-Nederlandse terpen werden afgegraven om de vruchtbare aarde als grondverbeteraar te verkopen kwamen allerlei prachtige vondsten boven de grond. De goed bewaarde 'grondsporen' kregen aanvankelijk weinig aandacht, maar gouden en zilveren, munten, vaatwerk en sieraden werden opgemerkt en verzameld.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Een Karolingisch borstkruis
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Een Karolingisch borstkruis

Het kruis van Oostwold stond sinds 1874 in het museum te boek als boekbeslag uit de twaalfde eeuw. Een oplettende buitenlandse geleerde herkende het stuk als een Karolingisch borstkruis. Het dateert uit de eerste eeuw dat bewoners van Groninger Ommelanden Christenen werden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Kloostermuseum Sint Bernardushof
Beschrijvingstitel: Over het liefhebben van God
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Over het liefhebben van God

Binnen bij een van de ramen van het Kloostermuseum Aduard is een bescheiden beeld geplaatst van Bernardus van Clairvaux. Het invallende strijklicht geeft het een zachte gloed en plaatst de heilige Bernardus onwillekeurig in een diepere dimensie.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Souvenir da Roma
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Souvenir da Roma

Is het toeval of is het beeldje van de god Jupiter er ooit bewust door een wierdebewoner voor in huis gehaald? Als hemelgod bezat Jupiter twee belangrijke functies: van weergod en van donder- en bliksemgod. Als weergod beheerste hij de wind en de storm en was hij de brenger van regen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Veenkoloniaal Museum
Beschrijvingstitel: ‘Wie ik liefheb, die kastijd ik’
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

‘Wie ik liefheb, die kastijd ik’

Een bijzonder feitje dat slechts weinigen zullen weten: in de klokkentoren van zowel de Rooms-Katholieke kerk in Veendam als in Oude Pekela luidde vanaf 1845 een eeuw lang een Russische klok.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klokkengieterijmuseum
Beschrijvingstitel: Zielenroerselen van een spijtoptant
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Zielenroerselen van een spijtoptant

Deze klok werd in 1734 gegoten door J. Borchardt uit Groningen voor de kerk van Oldehove, in opdracht van de bekende en beruchte Groninger landjonker Rudolf de Mepsche. Gelet op de rijke versiering moet het een dure klok zijn geweest en is ze voor zo'n afgelegen dorpje als Oldehove tamelijk omvangrijk.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klokkengieterijmuseum
Beschrijvingstitel: Grootmeester van de klank
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Grootmeester van de klank

Het vergt enig voorstellingsvermogen om je de tijd voor te stellen waarin deze luidklok werd gegoten. We zitten bijna aan het eind van de middeleeuwen (1494), wanneer klokkengieter Geert van Wou een kuil graaft om er deze klok in te gieten.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Vestingmuseum Oudeschans
Beschrijvingstitel: Kruisbeeld onder de plavuizen
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Kruisbeeld onder de plavuizen

Wie als katholiek in Groningen ná 1594 zijn geloof wilde belijden, moest dat in het geheim doen. De protestanten heersten over Stad en Ommelanden en elke beeltenis van Christus werd in de ban gedaan. Ze werden door de dienaars van het nieuwe geloof vernietigd, verhandeld en verkwanseld.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Muzeeaquarium Delfzijl
Beschrijvingstitel: Breekbaar beeldje
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Breekbaar beeldje

Een bronzen hoofd dat de beschouwer op twee manieren kan aankijken. De pupillen ontbreken, waardoor het je óf direct aankijkt, óf dat blik door de geloken ogen juist naar binnen is gericht. Wat nogal verschil maakt. Mysterieus is ook het grote gat boven het linkeroor, zogoed als de betekenis van het hele hoofd vooralsnog een raadsel is.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed