Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Haar uit de klit
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Haar uit de klit

Schoonheid kent geen tijd. En ijdelheid al evenmin. Ze zijn van alle tijden en ook onze (verre) voorouders hadden weet van een verzorgd uiterlijk. Onder andere van het besef dat hun haar goed moest zitten.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Sereen verleden
Fotografie: Harm Bellinga, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Sereen verleden

Henk Helmantel (1945) behoeft nog nauwelijks introductie en is uitgegroeid tot een van de bekendste levende Nederlandse kunstschilders. Hij voelt zich sterk verbonden met de tradities binnen de West-Europese schilderkunst en wordt over het algemeen als een fijnschilder gezien. Dit houdt in dat hij zijn onderwerpen op een realistische manier weergeeft.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Souvenir da Roma
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Souvenir da Roma

Is het toeval of is het beeldje van de god Jupiter er ooit bewust door een wierdebewoner voor in huis gehaald? Als hemelgod bezat Jupiter twee belangrijke functies: van weergod en van donder- en bliksemgod. Als weergod beheerste hij de wind en de storm en was hij de brenger van regen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Gebruik onbekend
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Gebruik onbekend

Waar het schrift ontbreekt, blijft de betekenis der dingen vaak onduidelijk en laat ze ruimte voor gissingen. De tijd heeft in de vorm van afzettingen van slijk niet alleen talloze gebruiksvoorwerpen eeuwenlang aan het zicht onttrokken, maar in hetzelfde proces ook de betekenis van deze artefacten verstikt.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: De terugkeer van de huttentut
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

De terugkeer van de huttentut

Zelden dat je bij een archeologische opgraving een ongeschonden pot tegenkomt. Ooit is ze afgedankt juist omdat ze aan scherven viel en anders heeft de tijd wel gemaakt dat ze –nadat ze om welke reden dan ook in onbruik raakte– aan gruzelementen ging.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Het raadsel van het paardengraf
Bekijk hele foto

Het raadsel van het paardengraf

‘Niet op de glasplaat staan’ is het nadrukkelijke verzoek. Maar onwillekeurig sta je als aan de grond genageld voor wat letterlijk een graf is. Aan je voeten liggen, ruim een meter lager, de overblijfselen van twee grote dieren. Na enig zoeken ontdek je ook het derde skelet, veel kleiner van formaat. Respect voor de zo duidelijk zichtbare dood, maakt dat je niet eens op het idee komt om de glasplaat te betreden...
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Strijd tegen natte voeten
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Strijd tegen natte voeten

Ze is even bescheiden als veelzeggend, de maquette van een wierdedorp. Met een beetje fantasie kun je je heel goed voorstellen hoe het geweest moet zijn om met een kluitje mensen te overleven op een geringe hoogte in een landschap, dat elk moment onder water kon lopen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Passen en meten naar een verhaal
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Passen en meten naar een verhaal

Het staat er als een soort tijdcabine temidden van de eigentijds vormgegeven omgeving van Museum Wierdenland. Een fors uit de kluiten gewassen eikenhouten vitrine, met daarin allerlei voorwerpen die ooit het persoonlijk eigendom waren van professor Van Giffen. Zoals deze waterpas.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: Verborgen schatkamers
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Verborgen schatkamers

Wild, woest maar niet ledig (zoals het veen) waren de wierden. Vanaf de vroege IJzertijd leefden mensen op deze kunstmatig opgeworpen woonheuvels. Ze behoren tot een van de oudste cultuurlandschappen van Europa en zijn de schatkamers van het noordelijke kustgebied.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum Wierdenland
Beschrijvingstitel: ‘… tot stof zult gij wederkeren …’
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

‘… tot stof zult gij wederkeren …’

Tijdens de eerste duizend jaar van de wierdenbewoning werden de doden vermoedelijk gecremeerd. Sporen hiervan zijn echter niet teruggevonden. Wel zijn er incidenteel uit kuilen of greppels skeletten tevoorschijn gekomen.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed