Een nota uit 1925 voor een interieurinrichting

<p>In de relatief korte tijd van haar bestaan is de Stichting Huizinga Meubel Nederland in ieder geval tot het besef gekomen dat er nog heel wat Huizinga-meubilair onder de mensen aanwezig is. Niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat de meubels van de &lsquo;Nederland&rsquo; er op gemaakt zijn om generaties mee te gaan.</p>
<p>Een veranderende smaak en onbekendheid met de herkomst van het meubel heeft weliswaar aan menige tafel, stoel, kast of ledikant de kop gekost, maar gelukkig is er naar de Stichting vermoedt nog veel bewaard gebleven. De bijzondere stukken traceren is dan ook een van de missies van de stichting.</p>
<p>Een andere &ndash;zo niet voornaamste&ndash; missie is het veilig stellen van documentatie in de vorm van foto's, nota's, offertes en andere correspondentie. Naar wat de Stichting bekend is, is het bedrijfsarchief van de meubelfabriek &lsquo;Nederland&rsquo; verloren gegaan en is er evenmin een familiearchief: J.A. Huizinga had met zijn echtgenote twee kinderen, die echter kinderloos gebleven zijn.</p>
<p>Om het verhaal van de meubelfabriek boven water te krijgen zijn de meubels alleen onvoldoende. Voor een wetenschappelijk verantwoording is relevante documentatie onontbeerlijk. Elke snipper die zich aandient wordt door de Stichting dan ook enthousiast ontvangen, zoals deze nota uit 1925 van een complete interieurinrichting door Huizinga. Een document waaruit van alles valt af te leiden en die de Stichting een leidraad biedt in haar zoektocht naar leven en werken van J.A. Huizinga en zijn meubelfabriek.</p>

Podcast

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed