Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Van hertengewei tot kam
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Van hertengewei tot kam

Deze twee benen kammen, die nu bewaard worden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, zijn in 1894 geschonken aan het Groninger Museum door Jan Schepel uit Winsum. Schepel was een bekende Groninger die stamde uit een Noordbroekster landbouwgezin.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Akkerbouw in de IJzertijd
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Akkerbouw in de IJzertijd

Even ten zuiden van Middelstum ligt een perceel grasland met daarin een nauwelijks zichtbare verhoging. Vroeger stond daar in de buurt een steenbakkerij die de zware Groningen ‘knipklei’ afgroef en gebruikte voor het maken van dakpannen, bakstenen en drainagebuizen. Toen in 1969 een perceel bij Boerdam aan de beurt was, verwachtte men daarin men mooie, vette klei. Bij het afgraven vond men echter ‘verontreinigingen’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Groninger rendierjagers
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Groninger rendierjagers

Het recreatiewater de Ruskenveenseplas is tot stand gekomen bij de aanleg van een nieuwbouwwijk in Hoogkerk. Voor de aanleg van Ruskenveen, een uitbreidingsplan van de gemeente Groningen, is in de jaren 1996 tot en met 2000 uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. Daarbij is een kampement van rendierjagers van omstreeks 11.000 v. Chr. gevonden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Nieuwe wijk, oude vondsten
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Nieuwe wijk, oude vondsten

Voordat de wijk Paddepoel, noordwestelijk van de stad Groningen, in 1964 werd aangelegd, werd er archeologisch onderzoek gedaan. Er werden vier sleuven gegraven, waarin verschillende kleine wierden en andere bewoningssporen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd (200 v. Chr.-250 n. Chr.) bleken te liggen. Tijdens de aanleg van transportbuizen voor een stedelijk warmtenet in 2019 en 2020 kwamen opnieuw dergelijke sporen aan het licht.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Crematies in de prehistorie
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Crematies in de prehistorie

In de late bronstijd (1200-800 v. Chr.) en vroege ijzertijd (800-500 v .Chr.) werden doden gecremeerd. De crematieresten werden in een urn van aardewerk begraven in een kuil met daaromheen een greppel. De vrijgekomen grond werd gebruikt voor een heuveltje over het graf. In de late ijzertijd werden de resten zonder urn begraven.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Keltisch bronsdepot
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Keltisch bronsdepot

In december 1999 vond amateurarcheoloog R.A. Regtop in de omgeving van Wedde een ‘bronsdepot’ uit de Romeinse tijd. Het ging om twee fibulae (mantelspelden) en een zogenaamd ‘regenboogschoteltje’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Houten bal met lood
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Houten bal met lood

Tijdens opgravingen in 2008 in de oude grachtvijver van het voormalige ‘arsenaal’ (wapenopslagplaats) of ‘Magazijn van Oorlog’ aan de Oudeschans in Delfzijl werd een bijzonder voorwerp gevonden: een met lood verzwaarde houten bal. Het gaat om een bolvormig voorwerp van essenhout, verzwaard met lood. Het is geen projectiel, maar een bal die werd gebruikt bij een vroeger veel beoefende sport: klootschieten. Kortom: het is een klootschietbal.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Een echte goudschat!
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een echte goudschat!

Toen in Loppersum in september 2016 machines de grond open groeven voor onderhoud van de riolering, deed hobby-archeoloog en detectorzoeker Aldwin Wals de vondst van zijn leven: een echte goudschat.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Een laat-middeleeuws wijnglas
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een laat-middeleeuws wijnglas

In 1987 en 1989 vonden in het centrum van Groningen grootschalige opgravingen plaats, vlakbij de Martinitoren en het Martinikerkhof. Twee gebouwen moesten plaats maken voor kantoren van de gemeente Groningen aan de Kreupelstraat. Eerst was het daar gelegen oude politiebureau aan beurt; twee jaar later volgde het aangrenzende Landbouwhuis.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Meegelift mozaïek?
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Meegelift mozaïek?

De wierde van Wierum werd in de periode 1912-1916 voor een deel commercieel afgegraven voor haar vruchtbare grond. In het laatste jaar van de afgraving kwam een belangrijke vondst naar boven: 241 tesserae, gekleurde mozaïeksteentjes uit de Romeinse tijd. Het zijn meest kubusvormige stukjes gekleurd glas met een doorsnede van minder dan een centimeter. De tesserae zijn de belangrijkste glasvondst uit de Romeinse tijd in Nederland.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed