Het valt enigszins te betwijfelen of dit 'open sportmodel' ooit gediend heeft voor officiële staatsaangelegenheden

Dit buitengewoon fraai gemaakte miniatuur is mogelijk het showmodel van de rijtuigbouwer geweest voor het rijtuig (op ware grootte) dat heeft toebehoord aan stadhouder Willem III, Prins van Oranje en vanaf 1689 tevens Koning van Engeland, Schotland en Ierland.


 


Open pronkrijtuigen waren niet geheel gebruikelijk, maar deze Prins van Oranje, die erg veel hield van de jacht, het buitenleven, en bijzondere tuinarchitectuur, gebruikte het rijtuig mogelijk minder voor statieceremoniën dan wel om er mee op zijn landgoederen in Nederland of overzee van de buitenlucht te genieten. Zoals hierboven al beschreven hadden de Staten-Generaal aanvankelijk geen eigen rijtuigen, en voor het binnenhalen van alle (buitenlandse) hoogwaardigheidsbekleders werden er rijtuigen geleend of gehuurd bij de stadhouder of andere edelen; ze betrokken 'soodaanige carossen van Syn Hoocheyt als men gewoon is te gebruycken'. Het valt dus enigszins te betwijfelen of dit 'open sportmodel' ooit gediend heeft voor officiële staatsaangelegenheden. Het staat te boek als een 'Karos van Staat', maar vermoedelijk is die naam er later aan gegeven om redenen van gewichtigheid; immers… als rijtuigtype is dit in feite geen karos.


 


Een werkelijk 'Karos van Staat' heeft in Nederland echter wel degelijk bestaan. In 1662 werd door meester karosmaker Barent Syburch uit Den-Haag een heuse Karos van Staat afgeleverd aan de Staten- Generaal: 'een schoon en costelyck stuck werck'. Het zwaar vergulde en pompeuse geval werd honderd jaar later afgedankt en voor de sloop van de hand gedaan. Het is exact deze Haagse Barent van Syburch die voor de Prins van Oranje dit showmodel heeft vervaardigd, ergens tussen 1672 en 1703. In dat jaar, 1703, overleed de Prins van Oranje aan een longontsteking nadat zijn paard over een molshoop was gestruikeld. En het is dus best mogelijk dat het echte exemplaar buiten Holland heeft gereden …


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed