Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Wierde afgegraven en hersteld
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

Wierde afgegraven en hersteld

Wierum, een buurtschap in de gemeente Het Hogeland, is gebouwd op en bij een min of meer ronde wierde met een oppervlakte van 5 hectare. De wierde lag aan de rivier de Hunze – nu het Reitdiep – die het binnenland verbond met de Waddenzee en de Noordzee. Regelmatig overstroomde het kweldergebied, waardoor de bewoners genoodzaakt waren ‘hogerop’ te wonen om droge voeten te houden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Een Groninger hunebed
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een Groninger hunebed

Niet alleen Drenthe heeft hunebedden, ook Groningen had en heeft een aantal van deze monumentale grafkamers. Ze werden tussen 3400 en 3050 voor Christus gebouwd door de mensen uit de Trechterbekercultuur, die daarom ook wel ‘de hunebedbouwers’ worden genoemd. Tegenwoordig zijn van de hunebedden alleen nog de grote stenen over. Oorspronkelijk werd de ruimte tussen die stenen opgevuld met kleinere stenen en was het geheel afgedekt met aarde, zodat een heuvel met een grafkamer ontstond.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Pompeï van het noorden
Bekijk hele foto

Pompeï van het noorden

Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge onderzocht door het Biologisch Archaelogisch Instituut (BAI), de voorloper van het huidige Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. De opgraving stond onder leiding van Albert Egges van Giffen en kreeg veel nationale en internationale belangstelling. Ezinge was één van de eerste wierden waar Van Giffen opgravingen verrichtte.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Van Suxwort tot Niehove
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

Van Suxwort tot Niehove

Ondanks de commerciële afgravingen voor de vruchtbare grond aan het eind van de negentiende eeuw oogt het huidige dorp Niehove zeer beminnelijk. Een kleine rondweg om de dertiende-eeuwse kerk en het kerkhof en een veel ruimere rondweg en ringsloot aan de voet van de wierde. Alle huizen, boerderijen en wegen wijzen als taartpunten naar het centrum. Op de kadasterkaart van 1832 zijn wel twintig punten zichtbaar, deels in achtergelegen weiden en akkers.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Vroegmiddeleeuws grafveld
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

Vroegmiddeleeuws grafveld

De geschiedenis van het Groninger dorp Godlinze gaat terug tot de eerste eeuw voor Christus, toen de eerste bewoners zich hier vestigden op een kwelderwal langs de oostelijke oever van het bekken van de rivier de Fivel. Godlinze is één van de weinige wierden in Groningen die nog bijna helemaal intact is en niet deels commercieel is afgegraven.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Middeleeuwse handelsroutes
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Middeleeuwse handelsroutes

In het Noordlaarderbos liggen de sporen van een middeleeuwse route. De karrensporen van de wagens die hier in de middeleeuwen en daarna hebben gereden zijn op het Actueel Hoogtebestand Nederland nog duidelijk herkenbaar als geulen die van noord naar zuid lopen. Als de weg in natte perioden onbegaanbaar was of een spoor te diep werd en de bodem van de kar de grond raakte, ging men 'versporen': men maakte een nieuw spoor parallel aan het oude.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed