Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Nieuwe wijk, oude vondsten
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Nieuwe wijk, oude vondsten

Voordat de wijk Paddepoel, noordwestelijk van de stad Groningen, in 1964 werd aangelegd, werd er archeologisch onderzoek gedaan. Er werden vier sleuven gegraven, waarin verschillende kleine wierden en andere bewoningssporen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd (200 v. Chr.-250 n. Chr.) bleken te liggen. Tijdens de aanleg van transportbuizen voor een stedelijk warmtenet in 2019 en 2020 kwamen opnieuw dergelijke sporen aan het licht.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Crematies in de prehistorie
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Crematies in de prehistorie

In de late bronstijd (1200-800 v. Chr.) en vroege ijzertijd (800-500 v .Chr.) werden doden gecremeerd. De crematieresten werden in een urn van aardewerk begraven in een kuil met daaromheen een greppel. De vrijgekomen grond werd gebruikt voor een heuveltje over het graf. In de late ijzertijd werden de resten zonder urn begraven.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Keltisch bronsdepot
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Keltisch bronsdepot

In december 1999 vond amateurarcheoloog R.A. Regtop in de omgeving van Wedde een ‘bronsdepot’ uit de Romeinse tijd. Het ging om twee fibulae (mantelspelden) en een zogenaamd ‘regenboogschoteltje’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Veenkoloniaal Museum
Beschrijvingstitel: Mesolithische vuurplaatsen
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Mesolithische vuurplaatsen

Reconstructie van een mesolithische haardkuil, nagebouwd met lakprofielen afkomstig uit het Friese dorp Bantega. Hier werden in 2004, net zoals eerder in de Wildervanksterdallen en in de jaren negentig in Boven Pekela, haardkuilen uit het mesolithicum gevonden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Wierde afgegraven en hersteld
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

Wierde afgegraven en hersteld

Wierum, een buurtschap in de gemeente Het Hogeland, is gebouwd op en bij een min of meer ronde wierde met een oppervlakte van 5 hectare. De wierde lag aan de rivier de Hunze – nu het Reitdiep – die het binnenland verbond met de Waddenzee en de Noordzee. Regelmatig overstroomde het kweldergebied, waardoor de bewoners genoodzaakt waren ‘hogerop’ te wonen om droge voeten te houden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Gemeentelijke Bewaarplaats Bodemvondsten
Beschrijvingstitel: De ploegschaar van De Linie
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

De ploegschaar van De Linie

Op de Hondsrug wonen al geruime tijd mensen. Dat waren eerst jagers en verzamelaars, maar vanaf circa 2500 voor Chr. ook boeren. In de ondergrond van de stad Groningen zijn op diverse locaties ploegkrassen van die oude akkers aangetroffen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Particuliere collectie
Beschrijvingstitel: Een geschachte bijl
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een geschachte bijl

Amateurarcheoloog en detectorzoeker Martin van den Bosch uit Marum deed in de omgeving van zijn woonplaats de vondst van zijn leven: een bijl uit het Neolithicum. Na de laatste ijstijd, rond de tienduizend jaar geleden, viel het land in het huidige Westerkwartier droog, ontstonden zandruggen zoals we die ook kennen in Drenthe en werd het bewoonbaar.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Visserijmuseum Zoutkamp
Beschrijvingstitel: Varen met een T-Ford
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Varen met een T-Ford

Een ander écht schip van het Visserijmuseum is de ZK31 Neptunus. De Stichting Historische Visserij Zoutkamp (SHVZ) zorgde voor de bouw van de sloep. De kiellegging was op 8 juni 2010 en de overdracht aan het Visserijmuseum op 28 juni 2012. De ZK31 Neptunus is een replica van een houten garnalensloep zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw gebruikt werd door Zoutkamper vissers op de toenmalige Lauwerszee.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Visserijmuseum Zoutkamp
Beschrijvingstitel: Van beurtschip tot drijvend museum
Bekijk hele foto

Van beurtschip tot drijvend museum

De collectie schepen van het Visserijmuseum Zoutkamp bestaat niet alleen uit schaalmodellen. Met de ZK4 beschikt het museum over een heus zeewaardig vissersschip, waarop het voor de bezoeker heerlijk mijmeren is over een wijd water en een goede vangst.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Een Groninger hunebed
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een Groninger hunebed

Niet alleen Drenthe heeft hunebedden, ook Groningen had en heeft een aantal van deze monumentale grafkamers. Ze werden tussen 3400 en 3050 voor Christus gebouwd door de mensen uit de Trechterbekercultuur, die daarom ook wel ‘de hunebedbouwers’ worden genoemd. Tegenwoordig zijn van de hunebedden alleen nog de grote stenen over. Oorspronkelijk werd de ruimte tussen die stenen opgevuld met kleinere stenen en was het geheel afgedekt met aarde, zodat een heuvel met een grafkamer ontstond.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed