Historische Werkplaats Molenmaker Wiertsema

Nassaustraat 63
9675 EN Winschoten

De 'Stichting Historische werkplaats wijlen molenmaker Harm Wiertsema te Scheemda' beheert de collectie gereedschappen van deze molenmaker in een oude graanschuur naast Molen Dijkstra in Winschoten

Dubbeltik om de kaart actief te maken

In het meelpakhuisje bij de middelste van de drie grote achtkante stellingmolens -molen Dijkstra- nabij het centrum van Winschoten is de werkplaatsinventaris van de vroegere molenmaker Harm Wiertsema uit Scheemda gehuisvest. De heer Wiertsema moest om gezondheidsredenen omstreeks 1960 zijn generaties lang bestaand ambachtelijk molenmakersbedrijf staken maar bleef in zijn bedrijfswoning wonen en liet zijn werkplaats met inventaris ongewijzigd.

Na zijn overlijden in 1979 bleef mevrouw Talens -een nicht die hem jarenlang verzorgd had- daar wonen en ook die wilde als mede-eigenares alles zo laten zoals het was. Op de lange duur bleek dat niet houdbaar. De gebouwen moesten hoognodig gerenoveerd worden maar de middelen daarvoor ontbraken. Het terrein met opstallen werd daarom medio 1999 als bouwterrein verkocht. Pogingen om de bijzondere werkplaatsinventaris elders in één geheel onder te brengen schenen te mislukken, totdat de toenmalige gemeente Winschoten het meelpakhuisje bij molen Dijkstra ter beschikking stelde.

Mevrouw Talens en haar familie schonken de werkplaatsinventaris aan de daarvoor opgerichte Stichting Historische Werkplaats Molenmaker Wiertsema.

Vrienden van mevrouw Talens en vrijwilligers uit de molenwereld brachten de inventaris over naar Winschoten en hebben getracht alles in dezelfde geest op te stellen en een plek te geven.

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed