De stoelen van B&W van Groningen

Onder de klanten van de meubelfabriek ‘Nederland’ van J.A. Huizinga bevonden zich, behalve fabrikanten, gegoede middenstanders en welvarende boeren, ook provinciebesturen, rijksuniversiteiten en gemeentes. Zoals de gemeente Groningen, die ooit meubilair voor burgemeester en wethouders door Huizinga liet vervaardigen.

Acht wethoudersstoelen en een burgemeesterszetel, compleet met gemeentewapen in de rug. Toen in 1996 de nieuwbouw van 1962 van het Groninger stadhuis werd gesloopt, kwamen de stoelen uit de kelders van het gebouw tevoorschijn. Vervaardigd door Huizinga zijn ze in ieder geval gebruikt in de jaren dat mr. dr. Evert van Ketwich Verschuur burgemeester van Groningen was (1918–1924). Een foto in de Groninger Archieven laat wat dat betreft geen twijfel.

De stoelen van de wethouders kwamen in dat jaar 1996 in eigendom van stadsarcheoloog van de gemeente Groningen Gert Kortekaas, de burgemeestersstoel ging naar iemand anders (huidige verblijfplaats onbekend). Gert bewaarde de stoelen jarenlang bij hem thuis en later in opslag. De tand des tijds –vooral in de vorm van vocht– kreeg stevig vat op het meubilair en een consolidatie was dringend gewenst. Gert schonk de stoelen aan de Stichting Huizinga Meubel Nederland, in het vertrouwen dat ze daar het best op hun plek waren.

De reddingsoperatie werd toevertrouwd aan Boerma's Antiekhoeve in Uithuizen, waar met veel inventiviteit in ieder geval twee stoelen weer toonbaar zijn gemaakt (de lederen bekleding wacht nog op een deskundige aanpak). De overige zes zijn zorgvuldig opgeslagen, in afwachting van een restauratie.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed