Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Groots bouwwerk
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Groots bouwwerk

De kerk van Noordbroek behoort tot de hoogtepunten van de laat-romaanse bouwstijl in Groningen. Het kerkgebouw, een kruiskerk, is in het eerste kwart van de veertiende eeuw gebouwd. De losstaande romaanse toren (bijgenaamd Olle Dodde – ‘oud, dik en log ding’) is mogelijk iets ouder; de toren is uitgerust met een zadeldak.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Oudheidkamer Fredewalda
Beschrijvingstitel: Waar ieder meisje van droomde...
Fotografie uitsnede: Harm Bellinga, Arte del Norte
Fotografie: Harm Bellinga, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Waar ieder meisje van droomde...

Toen deze poppenwagen werd aangeboden viel hij bijna uit elkaar door het gebruik. Vele kleine handjes hadden het vele jaren over een groot aantal kilometers voort gerold, tot het wagentje niet meer wilde rijden van ouderdom. Stil stond het in een hoekje te wachten, tot het bij de Oudheidkamer Fredewalda terecht kwam.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Van klunderzolder naar eretribune
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Van klunderzolder naar eretribune

Het orgel staat op de galerij aan de westzijde van het schip. Het werd in 1903 geplaatst als gebruikt orgel en is gebouwd door de Groninger orgelbouwer Petrus van Oeckelen en Zonen. Het orgel verving het zogenaamde 'Rococo-orgeltje' dat sinds de aanschaf in 1893 op het tot 'klunderzolder' ingerichte doxaal stond dat door een schotwerk was afgescheiden van het schip.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Menselijke deugden en ondeugden
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Menselijke deugden en ondeugden

In een vrome, gewijde omgeving als Klooster Ter Apel, is het verrassend in de dertig oude koorbanken uit hout gesneden geestige koppen aan te treffen. Sommige koppen hebben uitgesproken karakteristieke trekken. Zij symboliseren behalve menselijke deugden ook ondeugden. Zo beelden zij eigenschappen als gulzigheid, gerechtigheid, vroomheid, strengheid en zachtmoedigheid uit.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: '...tot spijse der vogelen...'
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

'...tot spijse der vogelen...'

Het eikenhouten offerblok van Klooster Ter Apel staat op een houten kruisvoet, voorzien van een profielrand. Het blok is aan de bovenzijde zwaar beslagen met platen, banden en randen waarop noppen zijn aangebracht. Enkele banden hebben ingegrifte schuine strepen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: 'Een uitgekiende verzameling van medicinale kruiden, verfplanten en keukenkruiden'
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

'Een uitgekiende verzameling van medicinale kruiden, verfplanten en keukenkruiden'

De tuin van Klooster Ter Apel werd in 1465 gesticht. Het oudste deel van het complex was de kerk, in de zestiende eeuw werden de drie vleugels gebouwd die met de kerk een kloosterhof omsloten. Het klooster kwam in 1619 in handen van de stad Groningen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Kansel aan de wandel
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Kansel aan de wandel

De achtkantige eikenhouten kansel met lessenaar bevindt zich aan de noordoostzijde van het schip. Ze werd in 1711 voor een bedrag van 162 gulden gemaakt door de stadsbouwmeester Anthony Verburgh. Het paneel onder de lessenaar draagt het wapen van de stad Groningen, die van 1619 tot de overdracht aan het Rijk in 1976 eigenaar van het klooster was.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: De pestheilige van Scharmer?
Bekijk hele foto

De pestheilige van Scharmer?

In 1488 kregen de kruisheren van het klooster in Ter Apel de opdracht in Scharmer bij Harkstede een nieuw klooster te bevolken. Slechts enkele jaren later, in 1496, trof dit nieuwe klooster een vreselijke ramp. De pest sloeg toe en alle kloosterlingen, waaronder enkele uit Ter Apel, stierven. Hadden zij tot de heilige Rochus moeten bidden, die zelf op wonderbaarlijke wijze door een engel genezen was van de pest?
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Avondmaalstafel in kwabstijl
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Avondmaalstafel in kwabstijl

De avondmaalstafel van Garnwerd oogt meer als een beeldhouwwerk dan als een tafel: alle onderdelen zijn rijk voorzien van snijwerk. Een bijzonderheid is bovendien de aanwezigheid van de oorspronkelijke gemarmerde afwerklaag, die perfect aansluit bij het marmeren blad.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Kunstwerken onder eeuwen witkalk
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Kunstwerken onder eeuwen witkalk

Het blijft elke weer boeiend wanneer de restaurateurs met een klus beginnen in een van de stokoude kerken die de provincie Groningen rijk is. Wat gaat er schuil onder de vele kalklagen die in de afgelopen eeuwen zijn aangebracht? Veel authentieks is er al ontdekt, maar nog altijd kan er iets onbekends tevoorschijn komen.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed