Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Werken, werken, werken
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Werken, werken, werken

Veel heidebewoners werkten in de venen, maar omdat vervenen alleen in de zomermaanden mogelijk was, moesten ze in de andere maanden van het jaar aan de kost zien te komen met al het werk dat zich maar voordeed.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Onmisbaar wagenwerktuig
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Onmisbaar wagenwerktuig

De boerenwagen was tot het begin van de negentiende eeuw het voornaamste vervoermiddel op het platteland. Er werden akkerbouw-, vee- en fruitteeltproducten mee vervoerd en de wagen nam in het dagelijkse leven een belangrijke en onmisbare plaats in. Ze werd gebruikt van de wieg tot het graf.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Van een paard, een ezel en (soms) een koe
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Van een paard, een ezel en (soms) een koe

In het verleden waren er boerderijen die zelf een rosmolen hadden, vaak aangedreven door een paard, dat voortdurend rondjes liep. In het Landbouw en Streekmuseum ’t Rieuw is de rosmolen te zien als onderdeel van het boterkarnen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Gemanipuleerd dorsboompje
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Gemanipuleerd dorsboompje

We zijn vertrouwd geraakt met het ingrijpen (lees: manipuleren) door de mens  van de natuur. Een ingrijpen dat van alle tijden is en die zeker niet per definitie schadelijk hoeft te zijn voor de natuur. Want hoe hadden we anders ooit aan het juiste dorsboompje moeten komen?
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Het geraamte van KIMM
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Het geraamte van KIMM

Het is het geraamte van de boerderij, waar het dak en de muren als het ware als een huid overheen liggen. Het was in het verleden dan ook vaak de gewoonte dat men dat geraamte -het gebint- ontmantelde, de balken van elkaar scheidde, de hele boel op boerenwagens laadde om de boerderij vervolgens op de nieuwe locatie weer in elkaar te zetten.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Gered van het vuur
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Gered van het vuur

Bijna was dit bijzondere weefgetouw op de brandstapel terecht gekomen. Omdat niemand er iets mee wilde of kon. Dankzij alert ingrijpen van museum 't Rieuw bleef het werktuig voor het nageslacht bewaard en vertelt het haar eigen, unieke verhaal.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Gestampt wasgoed
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Gestampt wasgoed

In de schoolboekjes van Jan Ligthart kom je haar, getekend door Cornelis Jetses, regelmatig tegen: moeder die met een wasstamper druk in de weer is. Niet zelden nieuwsgierig gadeslagen door Pim en Mien of Ot en Sien, die het allemaal maar prachtig vinden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: Van stroo tot stro
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Van stroo tot stro

In archaïsche termen heet het apparaat een ‘stroohakselmachine’, maar de moderne variant staat bekend als ‘strohakselaar’. En wordt als zodanig nog volop gebruikt, voor een breed scala aan toepassingen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Museum ’t Rieuw
Beschrijvingstitel: De ploeg der ploegen
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

De ploeg der ploegen

Het is het archetype van de ploeg en de ultieme uitbeelding van het gezegde 'En de boer, hij ploegde voort'. Niets voor niets dat je de houten stelploeg daarom op menige boerderij of grafzerk van een landbouwer ziet afgebeeld.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed