Op het schilderij is tussen de bomen het arbeidershuisje zichtbaar waar de familie Sandjer woonde

In de collectie van het MOW bevindt zich een bijzonder schilderij uit 1962 van Johan Dijkstra, dat het voormalige Sandjerhuus aan de Leidijksweg in Rhederbrug afbeeldt. Het oliefverschilderij herinnert aan de familie Sandjer, die dit arbeidershuisje bewoonde en verschillende schilderijen en meerdere goederen aan de voormalige gemeente Bellingwedde en het MOW schonk.

Dijkstra (Groningen, 23 december 1896 – Groningen, 21 februari 1978) was één van de medeoprichters van de Groninger Kunstkring De Ploeg, opgericht op 5 juni 1918. Hij studeerde aan de Kunstnijverheidsschool in de stad Groningen, de latere Academie Minerva. Tijdens zijn loopbaan hield Dijkstra zich bezig met uiteenlopende kunstprojecten en was hij actief als kunstcriticus. Het Groninger platteland, waaronder Westerwolde, vormde voor hem een belangrijke inspiratiebron.

Op het schilderij is tussen de bomen het arbeidershuisje zichtbaar, waar de familie Sandjer woonde. Voor de woning ligt een kleurrijke groentetuin. Het huisje stond aan de Leidijksweg in Rhederbrug. Hier werd Henderikus Sandjer geboren, die met Foske Harmina Dijkmeijer trouwde. Haar ouders bewoonden de stelmakerij aan de Dorpsstraat in Vriescheloo. Dijkstra vervaardigde in 1962 ook een schilderij, dat deze stelmakerij toont. Dit schilderij bevindt zich eveneens in de collectie van het MOW.

Het echtpaar Sandjer vertrok in 1930 naar Haarlem om daar les te geven. Hun betrokkenheid bij de Rhederbrug en Bellingwolde bleef echter groot. Mede door hun toedoen kwam er op de plek waar het Sandjerhuus stond, een park dat naar de familie werd genoemd: het Sandjerpark. Het echtpaar schonk op diverse momenten verschillende schilderijen en meerdere goederen aan de voormalige gemeente Bellingwedde en het MOW.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed