Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Een glas voor zielenheil
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Een glas voor zielenheil

In de eetzaal van Klooster Ter Apel werden in 1954 drie glas-in-loodramen geplaatst van een van de belangrijkste Groningse kunstenaars uit de twintigste eeuw: Johan Dijkstra. Dijkstra maakte faam als schilder, maar hij was ook actief als glazenier. Zijn traditionele glazen zijn meestal van historische of religieuze aard en hebben een duidelijke symboliek.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Johan Dijkstra als glazenier
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Johan Dijkstra als glazenier

Veel mensen kennen Johan Dijkstra als schilder. Veel minder bekend is dat hij ook glas-in-lood ramen maakte. Ook voor het voormalige klooster in Ter Apel heeft Dijkstra enkele glazen vervaardigd. Een opmerkelijk glas van zijn hand is een herdenkingsraam voor ingenieur C.L. de Vos tot Nederveen Cappel, die graag begraven had willen worden in het gebouw. Die wens ging echter niet in vervulling.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: De pestheilige van Scharmer?
Bekijk hele foto

De pestheilige van Scharmer?

In 1488 kregen de kruisheren van het klooster in Ter Apel de opdracht in Scharmer bij Harkstede een nieuw klooster te bevolken. Slechts enkele jaren later, in 1496, trof dit nieuwe klooster een vreselijke ramp. De pest sloeg toe en alle kloosterlingen, waaronder enkele uit Ter Apel, stierven. Hadden zij tot de heilige Rochus moeten bidden, die zelf op wonderbaarlijke wijze door een engel genezen was van de pest?
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Zitplaats voor de prior
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Zitplaats voor de prior

Wie de kanunnikenkerk van Klooster Ter Apel betreedt zal het vrijwel meteen opvallen: het driedubbele koorgestoelte van Baumberger zandsteen. Het is wel duidelijk dat dit gestoelte niet bedoeld was voor elke kloosterling. Het is rijkversierd en staat ook hoger dan de robuust eikenhouten banken met opklapbare zittingen. Maar wie mochten hier dan wel plaatsnemen?
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Menselijke deugden en ondeugden
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Menselijke deugden en ondeugden

In een vrome, gewijde omgeving als Klooster Ter Apel, is het verrassend in de dertig oude koorbanken uit hout gesneden geestige koppen aan te treffen. Sommige koppen hebben uitgesproken karakteristieke trekken. Zij symboliseren behalve menselijke deugden ook ondeugden. Zo beelden zij eigenschappen als gulzigheid, gerechtigheid, vroomheid, strengheid en zachtmoedigheid uit.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Mozes en koning David op glas
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Mozes en koning David op glas

Is het toeval dat Johan de Mepsche, een Spaansgezinde bestuurder tijdens de Tachtigjarige Oorlog, het Klooster in Ter Apel een glas schenkt met daarop Mozes, die de wetstafelen in zijn rechterhand houdt? De Groninger is een fel verdediger van het katholieke geloof en een trouwe dienaar van de Spaanse koning. Was de schenking bedoeld om te voorzien in zijn zielenheil en die van zijn vrouw?
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Bidden bij zonsopgang
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Bidden bij zonsopgang

Als in alle vroegte, bij zonsopgang, de kruisheren van Ter Apel de kerk wilden betreden voor gebed, stapten zij uit hun bed en gingen op weg. Zij verlieten hun slaapcel en kwamen via een trap in het doksaal -waarmee koor en schip worden gescheiden- in het koorgedeelte van de kloosterkerk. Daar verrichten zij hun religieuze handelingen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Bewaarplaats van bijzondere kerkelijke kleren
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Bewaarplaats van bijzondere kerkelijke kleren

Ooit was het klooster in Ter Apel een plaats waar kloosterlingen baden en werkten. Kloosterlingen zijn er sinds lang niet meer, maar zelfs in onze tijd lijk je hun aanwezigheid nog te voelen. Je zou er zelfs niet van opkijken als ze je in de lange statige kloostergangen tegemoet traden, op weg naar de kerk in hun speciale gewaden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Archief achter slot en grendel
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Archief achter slot en grendel

Het was zeker niet het meest opvallende meubel, maar een smeedijzeren archiefkist was voor een plattelandsklooster in de middeleeuwen zeer waardevol. Deze brandwerende kisten hadden niet voor niets uitgebreide sloten. Ze bevatten namelijk zeer belangrijke documenten die voor het klooster van belang waren.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Klooster Ter Apel
Beschrijvingstitel: Van prior tot beheerder tot hervormd predikant
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Van prior tot beheerder tot hervormd predikant

Veel Groningse kloosters hebben hun functie tijdens de kerkhervormingen in de zestiende eeuw verloren. Het voormalige kruisherenklooster in Ter Apel is op tamelijk unieke wijze bewaard gebleven. De laatste prior heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed