Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Een Oudfriese tekst
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Een Oudfriese tekst

Het is een onopvallend voorwerp, maar één van de topstukken uit de collectie van het Groninger Museum: het runen-houtje van Westeremden. Het is de inscriptie op dit kleine stokje van taxushout dat het bijzonder maakt. Het is de langste inscriptie in het runen-schrift uit Noord-Nederland en daarmee de langste oudste Oud-Friese tekst die bekend is.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Ring met Romeinse wijngod
Fotografie uitsnede: John Stoel
Fotografie: John Stoel
Bekijk hele foto

Ring met Romeinse wijngod

Westerwijtwerd was tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw een grote vrijwel onbebouwde wierde met enkele boerderijen, maar de grote wierde was nagenoeg vrij van bebouwing. Een opvallend kenmerk is een aparte verhoging op de wierde, omringd door een gracht. In de middeleeuwen stond op die plaats een steenhuis. Aan de overkant van een Westerwijtwerdermaar nabij de kerk op een kleinere wierde stonden kleine huisjes.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Kostbare munten en sieraden
Fotografie uitsnede: John Stoel
Fotografie: John Stoel
Bekijk hele foto

Kostbare munten en sieraden

In 1906 werd bij de afgraving van de wierde van Marsum bij Delfzijl een omvangrijke laat-Karolingische zilver- en goudschat gevonden. De schat kwam in handen van een juwelier, die de munten los verkocht. Slechts een deel van de schat is in museaal bezit gekomen. Voor zover nu bekend bevatte de schat gouden en zilveren munten, alsmede vijf zilveren sieraden, maar over de totale omvang wordt in het duister getast.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Zwaardknop met almandijn
Bekijk hele foto

Zwaardknop met almandijn

In 2016 kwam na een halve eeuw een bijzonder archeologische vondst uit Ezinge terug naar het Groninger Museum, waar het eerder van 1955-1966 te zien was: een knop met een dikke laag goud, voorzien van filegrein en ingelegd met almandijn. Het kostbare stuk was in de zevende eeuw in het bezit van een heerser op de terp.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Geld van een paardenhandelaar?
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Geld van een paardenhandelaar?

In 1971 vonden gasfitters onder de voorkamer van een boerderij bij Feerwerd, Langveld twee stenen kruikjes met maar liefst 648 gouden munten. De kruikjes werden ergens tussen 1528 en 1548 verborgen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Oppergod met bliksemschicht
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Oppergod met bliksemschicht

Sinds in de negentiende eeuw de Noord-Nederlandse terpen werden afgegraven om de vruchtbare aarde als grondverbeteraar te verkopen kwamen allerlei prachtige vondsten boven de grond. De goed bewaarde 'grondsporen' kregen aanvankelijk weinig aandacht, maar gouden en zilveren, munten, vaatwerk en sieraden werden opgemerkt en verzameld.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Een elitaire speld
Bekijk hele foto

Een elitaire speld

Met de komst van de metaaldetectors komen er af en toe bijzondere vondsten uit de bodem tevoorschijn. Hierdoor wordt een glimp verkregen van de rijkdom aan sieraden in vroeger tijden. Slechts een glimp, want vaak zijn de sieraden beschadigd. Een prachtig voorbeeld is een speld (fibula) uit de wierde van Heveskes.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Oud gezicht uit de klei
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Oud gezicht uit de klei

Hét gezicht van de Groninger wierden-archeologie is dit masker uit Middelstum. Het masker was dadelijk een nieuwe icoon van de Nederlandse archeologie en één van de topstukken van het Groninger Museum.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Vroegmiddeleeuws hoofddeksel
Bekijk hele foto

Vroegmiddeleeuws hoofddeksel

Bij de commerciële afgraving van de wierde Rasquert liet professor Albert van Giffen in 1928 enkele profielen vastleggen in tekening en foto. Daarbij werden ook voor het Groninger Museum voorwerpen verzameld, waaronder dit bijzonder hoofddeksel, een zeldzaam voorwerp van textiel.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Groninger Museum
Beschrijvingstitel: Een dwerg uit de wierde?
Fotografie uitsnede: Marten de Leeuw
Fotografie: Marten de Leeuw
Bekijk hele foto

Een dwerg uit de wierde?

Eén van de zeldzame inheemse voorstellingen van mensen uit de Groninger oudheid is dit kleine, 4,4 centimeter hoge mannetje uit de wierde van het Groninger Wirdum, dat niet verward mag worden met het Wirdum in Friesland of dat in Ostfriesland.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed