Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Keltisch bronsdepot
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Keltisch bronsdepot

In december 1999 vond amateurarcheoloog R.A. Regtop in de omgeving van Wedde een ‘bronsdepot’ uit de Romeinse tijd. Het ging om twee fibulae (mantelspelden) en een zogenaamd ‘regenboogschoteltje’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Akkerbouw in de IJzertijd
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Akkerbouw in de IJzertijd

Even ten zuiden van Middelstum ligt een perceel grasland met daarin een nauwelijks zichtbare verhoging. Vroeger stond daar in de buurt een steenbakkerij die de zware Groningen ‘knipklei’ afgroef en gebruikte voor het maken van dakpannen, bakstenen en drainagebuizen. Toen in 1969 een perceel bij Boerdam aan de beurt was, verwachtte men daarin men mooie, vette klei. Bij het afgraven vond men echter ‘verontreinigingen’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Een echte goudschat!
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een echte goudschat!

Toen in Loppersum in september 2016 machines de grond open groeven voor onderhoud van de riolering, deed hobby-archeoloog en detectorzoeker Aldwin Wals de vondst van zijn leven: een echte goudschat.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Van hertengewei tot kam
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Van hertengewei tot kam

Deze twee benen kammen, die nu bewaard worden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, zijn in 1894 geschonken aan het Groninger Museum door Jan Schepel uit Winsum. Schepel was een bekende Groninger die stamde uit een Noordbroekster landbouwgezin.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Houten bal met lood
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Houten bal met lood

Tijdens opgravingen in 2008 in de oude grachtvijver van het voormalige ‘arsenaal’ (wapenopslagplaats) of ‘Magazijn van Oorlog’ aan de Oudeschans in Delfzijl werd een bijzonder voorwerp gevonden: een met lood verzwaarde houten bal. Het gaat om een bolvormig voorwerp van essenhout, verzwaard met lood. Het is geen projectiel, maar een bal die werd gebruikt bij een vroeger veel beoefende sport: klootschieten. Kortom: het is een klootschietbal.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot
Beschrijvingstitel: Nieuwe wijk, oude vondsten
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Nieuwe wijk, oude vondsten

Voordat de wijk Paddepoel, noordwestelijk van de stad Groningen, in 1964 werd aangelegd, werd er archeologisch onderzoek gedaan. Er werden vier sleuven gegraven, waarin verschillende kleine wierden en andere bewoningssporen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd (200 v. Chr.-250 n. Chr.) bleken te liggen. Tijdens de aanleg van transportbuizen voor een stedelijk warmtenet in 2019 en 2020 kwamen opnieuw dergelijke sporen aan het licht.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Veenkoloniaal Museum
Beschrijvingstitel: Mesolithische vuurplaatsen
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Mesolithische vuurplaatsen

Reconstructie van een mesolithische haardkuil, nagebouwd met lakprofielen afkomstig uit het Friese dorp Bantega. Hier werden in 2004, net zoals eerder in de Wildervanksterdallen en in de jaren negentig in Boven Pekela, haardkuilen uit het mesolithicum gevonden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Pompeï van het noorden
Bekijk hele foto

Pompeï van het noorden

Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge onderzocht door het Biologisch Archaelogisch Instituut (BAI), de voorloper van het huidige Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. De opgraving stond onder leiding van Albert Egges van Giffen en kreeg veel nationale en internationale belangstelling. Ezinge was één van de eerste wierden waar Van Giffen opgravingen verrichtte.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Een Groninger hunebed
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Een Groninger hunebed

Niet alleen Drenthe heeft hunebedden; ook Groningen had en heeft een aantal van deze monumentale grafkamers. Ze werden tussen 3400 en 3050 voor Christus gebouwd door de mensen uit de Trechterbekercultuur, die daarom ook wel ‘de hunebedbouwers’ worden genoemd. Tegenwoordig zijn van de hunebedden alleen nog de grote stenen over. Oorspronkelijk werd de ruimte tussen die stenen opgevuld met kleinere stenen en was het geheel afgedekt met aarde, zodat een heuvel met een grafkamer ontstond.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Wierde afgegraven en hersteld
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

Wierde afgegraven en hersteld

Wierum, een buurtschap in de gemeente Hogeland, is gebouwd op en bij een min of meer ronde wierde met een oppervlakte van 5 hectare. De wierde lag aan de rivier de Hunze – nu het Reitdiep – die het binnenland verbond met de Waddenzee en de Noordzee. Regelmatig overstroomde het kweldergebied, waardoor de bewoners genoodzaakt waren ‘hogerop’ te wonen om droge voeten te houden.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed