In de jaren van het bestaan van het klooster in Aduard was Wessel Gansfort een graag geziene gast bij de monniken.

Ruim vijf eeuwen na zijn overlijden in 1489 vervaardigde, op verzoek van het Kloostermuseum, Jacqueline Kasemier uit Usquert het enige geschilderde portret van de grote humanist Wessel Gansfort. In de jaren van het bestaan van het klooster in Aduard was hij een graag geziene gast bij de monniken, en mocht hij zelfs aanzitten in de eetzaal.

Talloze keren bracht Wessel een bezoek aan het Cisterciënzer klooster in Aduard, waar hij gast was van abt Hendrik van Rees. Hij was lid van de Aduarder Kring waarin hij zijn opvatting verkondigde dat de Paus alleen gehoorzaamd diende te worden voor zover die een goede Paus was. Wessel wees ook op het belang van onderwijs voor iedereen, omdat mensen naar zijn overtuiging in staat moesten zijn om zélf de bijbel te lezen.

Tijdens zijn jaren in Italië ontmoette hij Paus Sixtus IV. De laatste periode van zijn leven bracht hij door in zijn geboortestad Groningen, bij de begijnen in het Olde Convent (nu het Roode Weeshuis).

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed