De zusjes zijn geboren met de langste achternaam van Nederland: Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren

Het zijn vaak de doodgewone, bijna banale feiten die het meest wezenlijke vertellen. Fragmenten uit een poëziealbum, een dagboek, een huishoudboekje, brieven en documenten. Of de overleveringen, door mensen nog bij hun leven verteld. Zoals die van Louise, een van de twee zusjes die tot op het laatst de Fraeylemaborg bewoonden.

De zusjes zijn geboren met de langste achternaam van Nederland: Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Op dit geschilderde portret is Louise (links) zeven jaar oud, Jeanne is twaalf. Samen met hun ouders hebben ze voor het laatst meegemaakt hoe het is om in zo’n prachtige borg met een groot park te wonen.

Elke dag op de Fraeylemaborg begon met een Bijbellezing door vader, met moeder en het personeel als toehoorders. Daarna volgde het ontbijt en ging iedereen met zijn of haar eigen bezigheden aan de slag. Louise heeft een kinderjuffrouw en krijgt ook les. Ze vertelt later: 'Als kind kreeg ik les op het Boudoir boven, dat was al een poppenkamer en daar stond ook een lessenaar. Daar kreeg ik een tijdlang les van een juffrouw uit Groningen die heen en weer reisde. Ik heb daar wel eens een hond in de wieg gestopt onder de les en dan was het heel spannend of die hond zich stil zou houden….'

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed