De stoomdrukpers kon een groot papierformaat aan en was in staat om maar liefst acht pagina’s op één vel af te drukken

Een grote sprong voorwaarts in de ontwikkeling van de drukperstechniek was de uitvinding van de stoomdrukpers. Deze enorme machine vindt zijn oorsprong in 1906 in de machinefabriek Bohn & Herber in Würzberg, Duitsland. Het is de opvolger van de met de hand aangedreven persen en was een stuk productiever.

De stoomdrukpers kon een groot papierformaat aan en was in staat om maar liefst acht pagina’s tegelijk op één vel af te drukken. Hij haalt een snelheid van zo’n drie tot vierduizend vellen per uur. Oorspronkelijk brachten grote stoomketels een aandrijfriem en vliegwiel in beweging. Het exemplaar van het GRID is omgebouwd voor elektriciteit.

De bediening van de pers was in handen van drie personen. De drukker legde het zetsel op de pers. Vervolgens werd de inkt door inktrollers gelijkmatig over het zetsel verdeeld. De jongste bediende hielp de drukker hierbij. Vervolgens werd een groot vel papier ingelegd. Een nauwkeurige taak die vaak door vrouwen werd verricht. Het papier werd daarna over de cilinder tegen het zetsel gedrukt en voila: de pagina was klaar!

De stoomdrukpers van het GRID komt oorspronkelijk van drukkerij Mulder in Oude Pekela. Er zijn vele regionale dagbladen mee gedrukt, zoals Pekela’s Nieuws- en Advertentieblad voor de Veenkoloniën en Westerwolde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de pers lange tijd verstopt achter een muur van de drukkerij. De stoomdrukpers is tot ongeveer 1950 volop gebruikt en werd daarna afgedankt. In het GRID draait ze weer als vanouds!

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed