Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: De wierde van Wierum
Fotografie uitsnede: Henk Postma
Fotografie: Henk Postma
Bekijk hele foto

De wierde van Wierum

Wierum, een buurtschap in de gemeente Hogeland, is gebouwd op en bij een min of meer ronde wierde met een oppervlakte van 5 hectare. De wierde lag aan de rivier de Hunze – nu het Reitdiep – die het binnenland verbond met de Waddenzee en de Noordzee. Regelmatig overstroomde het kweldergebied, waardoor de bewoners genoodzaakt waren ‘hogerop’ te wonen om droge voeten te houden. Zoals de meeste wierden zal Wierum aanvankelijk voornamelijk een agrarische, zelfvoorzienende nederzetting zijn geweest, zonder veel arbeidsspecialisatie.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: De wierde van Niehove
Bekijk hele foto

De wierde van Niehove

Ondanks de commerciële afgravingen voor de vruchtbare grond aan het eind van de negentiende eeuw oogt het huidige dorp Niehove zeer beminnelijk. Een kleine rondweg om de dertiende-eeuwse kerk en het kerkhof en een veel ruimere rondweg en ringsloot aan de voet van de wierde. Alle huizen, boerderijen en wegen wijzen als taartpunten naar het centrum. Op de kadasterkaart van 1832 zijn wel twintig punten zichtbaar, deels in achtergelegen weiden en akkers.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
Beschrijvingstitel: Urn uit het grafveld van Godlinze
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Urn uit het grafveld van Godlinze

De geschiedenis van het Groninger dorp Godlinze gaat terug tot de eerste eeuw voor Christus, toen de eerste bewoners zich hier vestigden op een kwelderwal langs de oostelijke oever van het bekken van de rivier de Fivel. Godlinze is één van de weinige wierden in Groningen die nog bijna helemaal intact is en niet deels commercieel is afgegraven.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Collectie Groningen
Beschrijvingstitel: Opgravingen in de wierde van Ezinge
Bekijk hele foto

Opgravingen in de wierde van Ezinge

Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge onderzocht door het Biologisch Archaelogisch Instituut (BAI), de voorloper van het huidige Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. De opgraving stond onder leiding van Albert Egges van Giffen en kreeg veel nationale en internationale belangstelling. Ezinge was één van de eerste wierden waar Van Giffen opgravingen verrichtte.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
Beschrijvingstitel: Keltisch bronsdepot
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Keltisch bronsdepot

In december 1999 vond amateurarcheoloog R.A. Regtop in de omgeving van Wedde een ‘bronsdepot’ uit de Romeinse tijd. Het ging om twee fibulae (mantelspelden) en een zogenaamd ‘regenboogschoteltje’.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Erfgoed Groningen, archeologisch depot
Beschrijvingstitel: De vuursteenknol van Hoogkerk
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema

De vuursteenknol van Hoogkerk

Het recreatiewater de Ruskenveenseplas is tot stand gekomen bij de aanleg van een nieuwbouwwijk in Hoogkerk. Voor de aanleg van Ruskenveen, een uitbreidingsplan van de gemeente Groningen, is in de jaren 1996 tot en met 2000 uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. Daarbij is een kampement van rendierjagers van omstreeks 11.000 v. Chr. gevonden.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Het Behouden Blik
Beschrijvingstitel: Croquant en smakelijk
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Croquant en smakelijk

We zien hier de allereerste beschuitbus van Verkade uit 1886. Verkade begint in dat jaar met zijn Stoom-Beschuit- en Koekfabriek bij de molen De Ruyter langs de Zaan. In deze blikverpakking is de beschuit hygiënisch verpakt en blijft ze croquant en smakelijk.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
Beschrijvingstitel: Aardewerk van de ‘gefrustreerde’ wierden van Paddepoel
Fotografie uitsnede: Dirk Fennema
Fotografie: Dirk Fennema
Bekijk hele foto

Aardewerk van de ‘gefrustreerde’ wierden van Paddepoel

Voordat de wijk Paddepoel, noordwestelijk van de stad Groningen, in 1964 werd aangelegd, werd er archeologisch onderzoek gedaan. Er werden vier sleuven gegraven, waarin verschillende kleine wierden en andere bewoningssporen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd (200 v. Chr.-250 n. Chr.) bleken te liggen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Het Behouden Blik
Beschrijvingstitel: (H)eerlijk suikergoed
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

(H)eerlijk suikergoed

Deze blikken molen is gemaakt tussen 1926 en 1930 door de firma Bekkers & Zoon uit Dordrecht. De wieken kunnen draaien en het deksel scharniert. De molen stond in kleine kruidenierswinkels op de toonbank en bevatte vijf kilo losse toffees. De kinderen mochten natuurlijk even aan de wieken draaien en werden zo in de verleiding gebracht om een onsje van de toffees te kopen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
Beschrijvingstitel: Urn uit het grafveld van Godlinze
Bekijk hele foto

Urn uit het grafveld van Godlinze

De geschiedenis van het Groninger dorp Godlinze gaat terug tot de eerste eeuw voor Christus, toen de eerste bewoners zich hier vestigden op een kwelderwal langs de oostelijke oever van het bekken van de rivier de Fivel. Godlinze is één van de weinige wierden in Groningen die nog bijna helemaal intact is en niet deels commercieel is afgegraven.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed