De man met de hoed op de Vismarkt bij avond is voor zo ver bekend niet verschenen op een schilderij

De man met de hoed komen we in het werk van Johan Dijkstra uit de jaren twintig regelmatig tegen, meestal op de rug gezien. Op deze aquarel lopen we achter hem aan terwijl hij langs de Vismarkt wandelt; het oranje baken aan de overkant is de reusachtige lichtreclame voor Turmac Cigarettes op het dak van de lunchroom van Koos Kerstholt aan de zuidkant van de Vismarkt.


Deze aquarel is geen zelfstandig kunstwerk, maar bevindt zich in een van Dijkstra’s schetsboeken waarvan er enkele tientallen bewaard zijn gebleven. Het schetsboek waarin deze aquarel is opgenomen is verreweg het omvangrijkste: het bevat 638 bladen die vrijwel allemaal op één of beide zijden zijn voorzien van aantekeningen, schetsen. In diverse technieken en hier en daar een uitgewerkte voorstelling in aquarel of krijt. Een handvol gedateerde schetsen én de vergelijking met gedateerde schilderijen, tonen aan dat Dijkstra er vanaf 1923 tot ongeveer 1930 zijn ideeën in woord en beeld in heeft vastgelegd. Daarmee is het een uniek document, niet alleen binnen zijn oeuvre, maar ook in dat van andere kunstenaars.


De man met de hoed op de Vismarkt bij avond is voor zo ver bekend niet verschenen op een schilderij. Echter wel in een zinkografie – een grafische techniek verwant aan de litho – waar hij zich, ditmaal ten voeten uit, in een natte herfstavond naar huis spoedt.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed