Een van de vroeg­middeleeuwse erven van Groningen lag ten noorden van de huidige Roodewees­huisstraat.

Dit zwartkleurige potje valt op door de versiering van vijf bobbels. Het wordt een ‘Buckelurn’ genoemd en de vorm en de versiering zijn kenmerkend voor het ‘Angelsaksische’ aardewerk uit de vroege middeleeuwen.


Tot aan het einde van de vroege middeleeuwen was Groningen een klein boerendorp, met verspreid liggende boerderijen. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn hiervan resten aangetroffen. Van de boerderijen en schuren hebben we de kuilen teruggevonden waarin de palen van de constructie stonden. Daarnaast zijn er waterputten, afvalkuilen, greppels, sloten en graven aangetroffen.


Een van deze vroegmiddeleeuwse erven lag ten noorden van de huidige Roodeweeshuisstraat. Toen stond op deze plek een boerderij met bijgebouwen. Erbij lag ook een waterput met een schacht gemaakt van gevlochten elzenstaken. In deze put lagen de scherven van deze Buckelurn uit de vijfde-zesde eeuw na Chr. 


Niet ver van deze plek, tussen de huidig Kreupelstraat en het Martinikerkhof, was een aantal jaren eerder ook al eens Angelsaksisch aardewerk aangetroffen. Zes bijna complete potjes lagen daar in een groepje knus bij elkaar. Ze zijn min of meer van gelijke grootte en op verschillende wijze versierd. Vermoedelijk zijn ze in de vijfde eeuw na Chr. als offer langs de rand van een erf begraven. Waarom dat was gedaan, blijft voor ons gissen.


Vroege middeleeuwen (450-900 na Chr.)

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed