De veldapotheek waar de stoop onderdeel van uitmaakt, is na de Franse Revolutie geconfisqueerd

In de deelcollectie ‘Aardewerk’ van de Oudheidkamer Uithuizermeeden bevindt zich een zogenaamde ‘stoop’ (een inhoudsmaat) die oorspronkelijk uit de veldapotheek van de Franse koningen komt en volgens overlevering al in gebruik is geweest bij Lodewijk XIV.


Het betreft een schenking van de heer Rijnders uit Den Haag en is ruim tweehonderd jaar in bezit geweest van deze familie. De veldapotheek waar de stoop onderdeel van uitmaakt, is na de Franse Revolutie geconfisqueerd en door Napoleon aan zijn broer meegegeven op zijn weg naar Nederland. De apotheek is dus in gebruik geweest bij de eerste Nederlandse koning, Lodewijk Napoleon.


Deze koning nam zijn taak zeer serieus en vond dat hij Nederlands gezind moest zijn. Hij nam zo veel mogelijk Hollanders in dienst, waaronder de apotheker Rijnders. Uit tevredenheid over zijn werk mocht Rijnders van de koning uit de apotheek iets behouden. Rijnders koos voor een stoop.


Hoe komt de stoop uiteindelijk in Noord-Groningen terecht? Toen de Oudheidkamer Uithuizermeeden in 2004 haar deuren opende voor het publiek, bereikte dit bericht ook een senior beleidsmedewerker van het toenmalige ministerie van VROM, te weten een nazaat van de apotheek Rijnders. Uit sympathie voor het initiatief schonk hij de Oudheidkamer een krijgskasje van een betaalofficier en de stoop.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed