Een eikenhouten ploegschaar daterend uit de midden-ijzertijd, circa 500-300 voor Christus.

Op de Hondsrug wonen al geruime tijd mensen. Dat waren eerst jagers en verzamelaars, maar vanaf circa 2500 voor Chr. ook boeren. In de ondergrond van de stad Groningen zijn op diverse locaties ploegkrassen van die oude akkers aangetroffen.

Deze krassen tekenen zich als strakke zwarte lijnen af tegen de gelige of grijzige bodem. Afhankelijk van de bodemsoort waarop is geploegd: op het zand (geel) van de Hondsrug of op de klei (grijs) van het vroegere kwelderland. Met welk gereedschap deze akkers zijn bewerkt, bleef vaak onbekend, omdat landbouwgereedschappen niet werden gevonden.

Zeer bijzonder is daarom de vondst van een eikenhouten ploegschaar bij de opgraving De Linie (uitgevoerd tussen 2003 en 2005) in Groningen. Deze is aangetroffen in een waterkuil, een soort waterput, daterend uit de midden-ijzertijd (circa 500-300 voor Chr.). Deze ploegschaar was onderdeel van een zogeheten eergetouwploeg die het land openscheurde. Ploegen die het land 'omkeerden' waren nog niet uitgevonden, maar men wist al wel dat het 'losmaken' van de grond goed was voor de oogst.

Midden-ijzertijd (500-300 voor Chr.)

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed