De Mepsche liet al zijn functies op de lip van de klok vermelden, en repte met geen woord over de geredde dames.

Deze klok werd in 1734 gegoten door J. Borchardt uit Groningen voor de kerk van Oldehove, in opdracht van de bekende en beruchte Groninger landjonker Rudolf de Mepsche. Gelet op de rijke versiering moet het een dure klok zijn geweest en is ze voor zo'n afgelegen dorpje als Oldehove tamelijk omvangrijk.

Het verhaal gaat dat de klok was bedoeld als dank voor de redding van twee adelijke jongedames uit een dreigende schipbreuk. Maar De Mepsche liet al zijn functies op de rand, de ‘lip’, van de klok vermelden, en repte met geen woord over de geredde dames.

Als grietman had hij in 1730 de beruchte ‘sodomieten-processen’ gevoerd, die aan 22 mensen uit Faan en omgeving het leven kostte. Dat had zijn reputatie geen goed gedaan. Misschien wilde hij met de opsomming van zijn ‘verdiensten’ op de klok een ijdele poging doen dat die bij het Laatste Oordeel niet zouden worden vergeten?

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed