Over de familie Menkema is weinig bekend, maar de naam komt al in archiefstukken uit de veertiende eeuw voor.

Het staat als een pareltje in het open Groninger landschap: de Menkemaborg. Een lange oprijlaan voert tot aan de voordeur, die voor de bezoeker uitnodigend opendraait. Eenmaal binnen doet niets je aan een museum denken, maar waan je je op visite bij de voorname bewoners van het huis. Het is echter de afwezigheid van hun stemmen, die je na een poosje ronddwalen terugplaatst in de werkelijkheid.

Over de familie Menkema is weinig bekend maar de naam komt al in archiefstukken uit de veertiende en vijftiende eeuw voor. Via vererving komt de borg in het begin van de zeventiende eeuw in handen van Osebrant Clant en Josina Manninga. Dit echtpaar laat een gevelsteen na in de door hen aangebouwde vleugel aan de noordzijde waarop, naast hun familiewapen, de tekst staat: 'Anno 1400 is Menckemahues vernelt anno 1614 dorch Gots gnade gereparert'. Hun portretten hangen in de eetkamer en tonen hun rijkdom.
In 1682 koopt Mello Alberda het landgoed. Na zijn overlijden in 1699 erft zijn zoon Unico Allard de borg. Na diens huwelijk in 1701 met Everdina Cornera van Berum wordt onder leiding van de meubelmaker en architect Allert Meijer het huis ingrijpend verbouwd. De Menkemaborg blijft in bezit van de familie Alberda tot de laatste bewoner, Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis, in 1902 overlijdt.
In 1921 wordt de Menkemaborg door de erfgenamen van de laatste bewoner geschonken aan het Groninger Museum. Na de restauratie van de borg en het schathuis gaat de Menkemaborg in 1927 open voor het publiek. In 1969 wordt de Stichting Museum Menkemaborg opgericht met als doel: 'Het beheren, onderhouden en als museum exploiteren van de Menkemaborg, met alle daartoe behorende gebouwen en opstallen, tuinen, grachten en singels'. De missie is: 'een beeld te geven van het leven op een Groninger borg in de zeventiende en achttiende eeuw'.

Hoge resolutiefoto's Download object

Labels Menkemaborg

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed