Met de vleugels wijd gespreid en de klauwen dreigend gekromd, krijst het beest de bezoeker een ‘Welkom!’ tegemoet.

Op de kwartierstaat zoals die hangt in de hal van Verhildersum boven de deur naar de eetkamer, zijn tal van wapens van oude adellijke geslachten terug te vinden. Zo ook het wapen van de familie van Starkenborgh, een zwarte adelaar in goud. Met de vleugels wijd gespreid en de klauwen dreigend gekromd, krijst het beest de bezoeker direct na binnenkomst een intimiderend ‘WELKOM!’ tegemoet.


De kwartierstaat is die van de voorouders van Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh. De stamboom gaat uit van één persoon, in dit geval van Margaretha Bouwina. Haar naam staat onderaan met het jaartal 1729. Zij werd eigenares van de borg in 1742. In 1753 verkocht ze het landgoed voor 19.400 gulden aan een ander lid van de familie. Margaretha heeft er nooit gewoond, maar verhuurde de borg.

Aan de linkerkant, heraldisch rechts, staat de naam van haar vader, diens ouders, grootouders en zo verder. Aan de rechterkant, heraldisch links, de voorouders van haar moeders kant. De vier grootouders zijn de vier kwartieren, vandaar de naam kwartierstaat. Wanneer men vroeger in het ridderschap van de provincie opgenomen wilde worden, dienden de voorouders al geslachten lang van adel te zijn. In adellijke families waren de leden vaak familie van elkaar. Dit is te zien bij de grootouders van Margaretha. Grootmoeder van vaderskant en grootvader van moederkant waren broer en zus. Haar vader en moeder waren dus neef en nicht.

De kwartierstaat is gemaakt op perkament van kalfsleer. Het geeft aan hoe belangrijk de familie was.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed