Onder andere dit soort flessen heeft onderdeel uitgemaakt van de lading die per VOC-schip werd vervoerd

Het heet officieel een 'apothekersfles'. Maar dit exemplaar –in bezit van de Jan Menze van Diepen Stichting– was ooit eigendom van een dominee. Die er geen dropwater in bewaarde, maar iets sterkers. Een drank die –met mate genomen– overigens ook uitstekend werkt tegen een droge hoest…


De porseleinen fles is gemaakt in Japan tussen 1670 en 1770. De Verenigde Oostindische Compagnie onderhoudt in die jaren een levendige handel tussen Nederland, China en Japan. Batavia, het tegenwoordige Jakarta, is het kloppend hart van de VOC. Onder andere dit soort flessen heeft onderdeel uitgemaakt van de lading die per schip werd vervoerd. Het type fles is een apothekersfles en werd besteld door apothekers.  Maar ook particulieren laten zulke flessen maken om er wijn of sterke drank in te bewaren. Met zes, negen of twaalf stuks passen ze in een fraaie houten kist, een zogenaamd keldertje. Een enkele keer laat een opdrachtgever er zelfs zijn initialen op plaatsen


De fles van de Jan Menze van Diepen Stichting is een uniek exemplaar. Het is namelijk de enige waarop de naam van de eigenaar voluit wordt vermeld: ‘Ds. Van der Hof’. Wat weten we van deze dominee Van der Hof? Niet veel meer dan dat hij vermoedelijk een gereformeerd predikant was. Hij bestelt de fles (mogelijk onderdeel van een set) via relaties in Japan. Behalve zijn naam staat er ook een sierlijke decoratie op van pioentakken en vogels. De fles is zelfs zo uniek dat de Nederlandse Erfgoedinspectie haar tot Beschermd Cultuurbezit heeft verklaard.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed