Het betreft twee grote staatsieportretten van Willem III en van zijn vrouw Queen Mary II Stuart

Koning-Stadhouder Willem III krijgt iets voor elkaar wat nog geen Nederlander vóór hem presteerde: vanaf 1689 regeert hij over Nederland én Engeland. Tijdens een bezoek aan zijn goede vriend Henri Piccardt –zo verhaalt de overlevering– schenkt de koning hem een visitekaartje van formaat.


Het betreft twee grote staatsieportretten van hem en van zijn vrouw Queen Mary II Stuart. De doeken domineren de Grote en Kleine Zaal van de Fraeylemaborg. Met hun opvallende plek boven de haard zijn ze een symbool van de goede relatie tussen de borgheer Henric Piccardt en de machtige vorst. Piccardt is Willem III bijzonder dankbaar voor de grote lening die hij krijgt met zeer gunstige condities. Het verhaal wil dat de Koning-Stadhouder de Fraeylemaborg heeft bezocht en bij die gelegenheid de staatsieportretten schonk aan zijn gastheer.


Portretschilder Jan Hendrik Brandon maakt de schilderijen in 1691 naar het voorbeeld van de beroemde Engelse schilder Sir Godfrey Kneller. Willem en Mary zijn allebei in hun volle lengte geschilderd, in kostbare kleding en getooid met fraaie kapsels. Natuurlijk hebben ze ook de zogenaamde regalia bij zich, de scepter en de kroon. Op de achtergrond van Willems portret is zijn Engelse paleis Hampton Court te zien.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed