Dertien ondervoede baby’s uit de hoofdstad werden opgevangen en verzorgd in het Babyhuis Prinses Margriet

In Amsterdam heerste tijdens de winter van ‘44-‘45 hongersnood. Ook baby’s raakten ernstig ondervoed. Ouders vreesden hun kind te moeten verliezen aan de rauwe werkelijkheid van de honger. Een groepje Groningse dames wilde helpen. Voor de moeders was het een moeilijk dilemma: aanzien hoe je kind voor je ogen wegkwijnt, of het meegeven aan een vreemde uit het noorden?

Veel moeders kozen voor de tweede optie. Zo kwam het dat dertien ondervoede baby’s uit de hoofdstad werden opgevangen en verzorgd in het Babyhuis Prinses Margriet. Het Babyhuis werd in het laatste oorlogsjaar, op initiatief van Sieneke Botjes, opgericht in Groningen. Veel Groningers steunden het project met geld en eten. De dames van het Babyhuis hielden een nauwgezette administratie bij. Het bestond uit een winkelboekje, map voor distributiebescheiden, een inventaris- en wasboekje. Maar ook een map met brieven van de ouders van de baby’s. De brieven, vaak vol schrijffouten en hanenpoten, tonen de meest fundamentele angst van een ouder: de vrees je kind te verliezen aan de honger.

De ouders, vooral moeders, schreven in hun brieven veel over het dagelijks leven in het grauwe, hongerende Amsterdam. De zuigelingen werden met een op hout gestookte vrachtwagen uit Amsterdam gehaald. De verzorging van de kinderen gebeurde met de structuur en discipline die paste bij de opleiding Kinderverzorging en Opvoeding. Het was hard werken. De kinderen wenden snel en de verzorgsters zorgden ervoor dat ze geen moederwarmte tekort kwamen. In maart kwamen er nog vijf baby’s bij. Omdat het na de bevrijding moeilijk was om geschikt vervoer te regelen keerden de kinderen pas op 20 augustus weer huiswaarts. Het project past in de omvangrijke evacuatie-operatie die in de hongerwinter plaatsvond. Vooral door toedoen van de kerken zijn ongeveer 50.000 kinderen uit steden in het westen opgevangen in de noordelijke provincies. Dat moet voor vele duizenden levensreddend zijn geweest. Liefke Knol schreef over deze geschiedenis: Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden (Uitgeverij Artemis, Amsterdam 2010). ISBN: 9789047201380

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed