Een Stadboek bevatte allerlei rechtsregels die golden in de Stad - het was een soort van APV

Linksboven zien we een grote beginletter S van bladgoud, met dito bloemetjes in de vrije ruimte boven en een grijs hondje onderin. Meer naar beneden staat een tweede initiaal van bladgoud: een I met een staart. Rechts hebben we dan nog een staaf, deels in bladgoud. Bovendien zijn de marges aan die kant van de pagina voorzien van allerlei bloemetjes, blaadjes, vruchtjes en bolletjes.

Het betreft de openingspagina van een laatmiddeleeuws Stadboek van Groningen. Dergelijke versieringen waren uiterst kostbaar – vaak werden ze apart in een gespecialiseerd atelier aangebracht. Volgens historicus Remi van Schaïk gebeurde dat echter niet in de stad Groningen of omgeving, hoewel je hier wel een goed atelier voor zulke decoraties had, namelijk het klooster Selwerd. Nee, in dit geval deed het stadsbestuur hoogstwaarschijnlijk een beroep op Zwolse fraters. Zij verwierven de opdracht mogelijk via hun Groninger collega’s, de Broeders van het Gemene Leven aan het Martinikerkhof.

De versieringen moeten zo tussen 1465 en 1485 zijn aangebracht. Oudere Stadboeken waren aanzienlijk minder luxueus en van papier in plaats van perkament. Pas tegen 1600 kreeg dit duurzamere Stadboek een band met groen fluweel en zilverbeslag. Zo’n Stadboek bevat allerlei rechtsregels die golden in de Stad, het was een soort van APV.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed