De kroniek is een belangrijke bron voor onze kennis van de provincie Groningen in de 13e eeuw

Deze kroniek is in de 13e eeuw eigenhandig opgeschreven door de derde abt van het klooster Bloemhof in Wittewierum, Menko (1214–1276). Hij heeft eerst het verslag van zijn voorganger Emo van Huizinge (circa 1170–1237), overgeschreven en daar zijn eigen vervolg aan toegevoegd.

De kroniek is niet alleen een belangrijke bron voor onze kennis van klooster Bloemhof, maar ook voor die van de provincie Groningen in de 13e eeuw. Voordat hij abt werd, was Emo de eerste buitenlandse student in Oxford. Als abt maakte hij een voetreis naar Rome om bij de paus z’n gelijk te halen in een geschil met een plaatselijke edelman. De kroniek beschrijft de geschiedenis van het klooster Bloemhof van 1203 tot 1273, in de context van veel gebeurtenissen in Groningen, de Nederlanden en de rest van Europa (kruistochten, natuurrampen, enz.). Emo begon aan de kroniek rond 1219.

Dit exemplaar (UBG HS 116) is uniek en bestaat uit 50 bladen van perkament. Rond 1600 is het gebruikt door Ubbo Emmius (1547–1625), historicus en eerste rector van de Universiteit Groningen, die er ook aantekeningen in schreef.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed