Diefstal uit offerblokken werd doorgaans zwaar gestraft, soms zelfs met de doodstraf ...

Het eikenhouten offerblok van Klooster Ter Apel staat op een houten kruisvoet, voorzien van een profielrand. Het blok is aan de bovenzijde zwaar beslagen met platen, banden en randen waarop noppen zijn aangebracht. Enkele banden hebben ingegrifte schuine strepen.

Een offerblok is een bus of kistje, meestal met zwaar gesmeed metaal bekleed, waarin men een geldelijke offergave kan deponeren. Het doel van de giften wordt soms in gekalligrafeerde letters vermeld. Ook wanneer men een kaarsje wil opsteken in de kerk, kunnen de kosten voor de kaars worden voldaan via een offerblok. Aangezien dergelijke ruimtes niet altijd goed bewaakt worden, zijn allerlei voorzieningen tegen diefstal bedacht. Sloten en metalen verankeringsstrips op en aan het offerblok moeten gauwdieven van hun snode plannen weerhouden.

Diefstal uit offerblokken werd doorgaans zwaar gestraft. Soms zelfs met de doodstraf. Nog in 1761 werd een vonnis geveld voor dit vergrijp dat luidde: “... dat hij met de koorde aen een galge door den scherprichter soodaenigh sal worden gestraft, datter de doodt naervolght, ende verners met eene ijsere ketinge daeraen vast gehecht ende andere ten exempel blijven hangen tot spijse der vogelen...”

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed