Aan de onderzijde is een kwabachtige cartouche aangebracht met het jaartal 1711

De achtkantige eikenhouten kansel met lessenaar bevindt zich aan de noordoostzijde van het schip. Ze werd in 1711 voor een bedrag van 162 gulden gemaakt door de stadsbouwmeester Anthony Verburgh. Het paneel onder de lessenaar draagt het wapen van de stad Groningen, die van 1619 tot de overdracht aan het Rijk in 1976 eigenaar van het klooster was.

De kansel is door de tijden heen nogal eens van plaats veranderd. Vóór de restauratie stond ze in het koor, toen nog met een groot klankbord. Van 1933 tot 1984 was ze geplaatst aan de westzijde van het schip bij de orgeltribune en sindsdien aan de noordoostzijde.

Op de hoeken van de kuip bevinden zich pilasters met een ionisch kapiteel, een vooruitspringende basis op de onderrand en een kroonlijst op de bovenrand. Op de schacht is een gesneden bloemfestoen aangebracht. Aan de onderzijde is een kwabachtige cartouche aangebracht met het jaartal 1711. De trap links is een vervanging van een ouder exemplaar.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed