Wie lid was mocht de lichtblauwe armband met het embleem van een stormmeeuw dragen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er voor jongeren maar één jongerenbeweging waar je lid van mocht zijn: de jongerenafdeling van de NSB, oftewel de Nationale Jeugdstorm, naar voorbeeld van de Hitlerjugend. Andere clubs, zoals de padvinderij of een zwemclub waren ten strengste verboden.


Hoewel de Jeugdstorm de schijn op probeerde te houden van een niet-politieke groepering, was het duidelijk dat de beweging maar één doel voor ogen had: kinderen van jongs af aan opvoeden met nationaalsocialistische ideeën. Op deze manier waren ze van beter nut voor de toekomst. Jongens op hun achttiende bijvoorbeeld, vonden op deze manier een naadloze aansluiting bij de Nederlandse Arbeidsdienst of de Waffen-SS.


Kinderen van tien tot en met zeventien jaar konden lid worden van de Nationale Jeugdstorm. Wie lid was mocht de lichtblauwe armband met het embleem van een stormmeeuw dragen. De jongste groep bestond uit de 'meeuwen' en 'meeuwkes', de oudste groep uit 'stormers' en 'stormsters'. Jongens en meisjes vormden gescheiden groepen en de grote voorkeur ging uit naar kinderen die 'Arisch' waren. Er werd veel aan groepssport gedaan, marsen gehouden en liederen gezongen. Ook werden filmmiddagen gehouden, die als onderwerp vooral de daden van Hitler in Duitsland hadden.


Ook in de provincie Groningen waren kinderen lid van de Nationale Jeugdstorm. Op 11 augustus 1941 stond in het Agrarisch Nieuwsblad: 'Vorig jaar augustus hebben we in het Noorden de Jeugdstorm opgericht en thans hebben we in Gewest Groningen, Drenthe reeds ongeveer 1400 leden….Wij zullen nimmer rusten. De geheele jeugd moet en zal in ons midden komen. Niets en niemand kan ons meer tegenhouden. Aan ons de toekomst! Houzee.'


Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed