Het scheepje heeft weinig diepgang omdat het vlak bij de kust moet kunnen vissen

Een garnalenkotter is een klein vissersvaartuig met een dieselmotor. Het scheepje heeft weinig diepgang omdat het vlak bij de kust moet kunnen vissen, soms maar tientallen meters van het strand verwijderd, of op de Waddenzee.

De vissersschepen hebben een lettercode die verwijst naar de thuishaven en een volgnummer. Daarnaast hebben ze een eigen naam. De garnalenkotter DZ 3 Alina voer van 1968 tot 2004 vanuit Delfzijl. Het schip werd in 1961 gebouwd bij Scheepswerf Westerdijk ‘Sluiszicht’ in Terhorne. Het kwam in de vaart als ZK 15 Trijntje van S. Postma uit Zoutkamp. In 1965 werd dat UQ 25 Alina van G. Anjewierden uit Usquert. Drie jaar later veranderde de lettercode omdat de eigenaar naar Delfzijl verhuisde. In 2004-2005 voer het schip als UK (Urk) 185, daarna OL (Oostdongeradeel) 3 Bonny.

Veel kotters vissen vanaf de jaren vijftig met een boomkornet aan weerszijden. Een boomkor is een trechtervormig sleepnet dat naast het schip door het water wordt gesleept. Het wordt opengehouden door een stang met aan weerszijden metalen sloffen, waarmee de boom over de bodem glijdt.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed