De letters A.N.G.O.B. staan voor de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond.

Het Vestingmuseum Bad Nieuweschans bezit een bijzonder vaandel, vermoedelijk van rond 1910. Aan de voorzijde leest men de tekst: 'GEH. ONT. VER. DOOR EENDRACHT STERK / AFD. NIEUWESCHANS E.O. / V.D. / A.N.G.O.B.'; op de achterzijde is in opdruk de tekst 'Voor Smit en Co Groningen' te lezen. De aanwezigheid van het vaandel duidt erop dat men ook in Nieuweschans serieus werk maakte van het tegengaan van drankmisbruik.


De letters A.N.G.O.B. staan voor de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond. Het geschrift het 'Morgenslokje', dat verscheen in 1803, wordt gezien als het begin van de Nederlandse drankbestrijding. Desondanks duurde het nog enige decennia voordat gesproken kon worden van drankbestrijding in georganiseerde vorm. De moderne arbeidersbeweging, die aan het eind van de negentiende eeuw opkwam, onderkende de relatie tussen drankmisbruik en armoede. De drankbestrijding werd een van de belangrijke onderdelen van de klassenstrijd. Zoals Ferdinand Domela Nieuwenhuis het uitdrukte: 'Denkende mensen drinken niet, drinkende mensen denken niet'. 


In 1897 werd de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond (ANGOB) opgericht. Aangezien plaatselijke neutrale geheelonthoudersgroepen zich bij de Bond aansloten, telde de ANGOB bij de eerste jaarvergadering al ruim 1100 leden. Waaronder dus ook Nieuweschans.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed