Omdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde ('onbevlekt') geboren

Een van de topstukken in de collectie van de Oudheidkamer is dit 42 centimeter hoge Mariabeeldje van begin 17e eeuw en uitgevoerd in de Spaanse barokstijl. Het gezicht en de handen zijn gemaakt van ivoor en het beeldje heeft nog de authentieke polychromie.


Maria is gekleed in de blauwe mantel met sterren en daalt op de maansikkel als de Immaculata (Latijn voor ‘onbevlekt’), een eretitel van Jezus’ moeder. Omdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde. Ze is dus -zo gelooft de christenheid- onbevlekt ontvangen in de moederschoot.


Vaak wordt deze titel verkeerd verstaan en toegepast op het feit dat Maria zonder tussenkomst van een man zwanger raakte van Jezus. Dat gebeuren wordt echter aangeduid met de term ‘maagdelijke geboorte’, en niet met onbevlekte ontvangenis.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed