Zijn Ex Libris toont het vrijheidssymbool van zijn geboortestad Appingedam

De in Appingedam geboren jurist professor Rudolph Pabus Cleveringa  hield op 26 november 1940 in Leiden een vlammende protestrede tegen de anti-Joodse verordeningen van de Duitse bezetter. Zijn Ex Libris toont het vrijheidssymbool van zijn geboortestad, de bevestiging van de stadsrechten van Appingedam in 1327 onder de ‘Upstalsboom’.


Dit is het eerste beeld van de digitale tentoonstelling van het Museum Stad Appingedam ‘In het spoor van professor Cleveringa’, die in de komende maanden wordt opgenomen in de digitale Collectie Groningen.


Cleveringa tekende zijn jeugdherinneringen aan Appingedam en Heerenveen op in een boekje ‘Aan mijn kleinkinderen’ (1973), bewaard in de Groninger Archieven. Bij het Ex Libris schreef hij een opdracht aan zijn vrouw Hiltje Boschloo met het jaartal ‘1940’, ter herinnering aan haar steun in het verzet en in gevangenschap. Deze jeugdherinneringen vormen ook het uitgangspunt van een stadswandeling van het Museum Stad Appingedam en stichting Naar TOEN, een videofilm van De Verhalen van Groningen en andere activiteiten in het Jaar van Verzet 2018.

Dit object is in bruikleen van het Drents Museum.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed