Het houtsnijwerk op de triomfboog zijn versieringen van takken met bladeren en guirlandes met fruit en bloemen

Het was Goossen Geurt Alberda (Uithuizen, 17 mei 1766 - Pieterburen, 20 mei 1830), bewoner van de borg Dijksterhuis, die aan het begin van de negentiende eeuw door architect en beeldhouwer Anthonie Walles (1790-1845) in de triomfboog op de overgang van het schip naar het koor, een opengewerkt houtsnijwerk liet aanbrengen.

Het houtsnijwerk betreft behalve versieringen van takken met bladeren en guirlandes met fruit en bloemen, een oudtestamentische voorstelling van het offer van Abraham (aan de zijde van het schip) en een nieuwtestamentische voorstelling van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put (aan de zijde van het koor). Die keuze heeft onder andere te maken met de viering van het avondmaal in het koor.

Wie namelijk vanuit het schip van de kerk naar de tafel liep, zag eerst het reliëf met het offer van Abraham dat geldt als een verwijzing naar het offer van Jezus, dat gevierd wordt met het avondmaal. In het koor was er het avondmaal met de uitdeling van brood en wijn met daarboven het reliëf van de Samaritaanse vrouw als uitdrukking van het feit dat Jezus het levende water geeft en de zonden vergeeft, van iedereen die in Hem gelooft.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed