Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Wiersema's Amsterdamse School
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Wiersema's Amsterdamse School

De architect Albert Wiersema (Bedum, 28 augustus 1895 - aldaar, 13 december 1966) ontwierp in 1934 deze sobere zaalkerk in een variant van de Amsterdamse School. Het goed bewaard gebleven interieur laat invloeden zien van de Amsterdamse School, met consequent doorgevoerde, eenvoudige geometrische versieringen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Verboden voor honden
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Verboden voor honden

In 1659 werd een deel van het op de Dollard herwonnen land (tot dan toe aangeduid als Scheemderhamrik) afgescheiden van Scheemda. De hervormde gemeente Nieuw-Scheemda begon toen met de bouw van een nieuwe kerk. Volgens de gedenksteen in de voorgevel werd de eerste steen hiervoor gelegd in 1660.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Van oude rituelen en een bloembak
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Van oude rituelen en een bloembak

In vijf Groninger kerken staat nog een middeleeuws doopvont; een tweetal andere worden in het Groninger Museum bewaard. Deze doopvonten spreken sterk tot de verbeelding door hun respectabele ouderdom en hun omvang. Het zijn zware, massieve voorwerpen met een eenvoudige versiering, die onwillekeurig associaties oproepen aan oude rituelen.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: De gietijzeren passie van Nienhuis
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

De gietijzeren passie van Nienhuis

De kerk van Wittewierum is gebouwd in de jaren 1863-1865. De stijl van het gebouw is het best te omschrijven als eclectisch. Uit een steen in de oostgevel blijkt dat de huidige zaalkerk is gebouwd naar een ontwerp van architect P.B. Nienhuis. De kerk staat op de plek van de kloosterkerk van het vroegere klooster Bloemhof en is de vierde kerk op deze plek. 
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Onverstoord verleden
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Onverstoord verleden

De gereformeerde kerk in Thesinge dateert van 1876 en is in vrijwel authentieke staat aan het nageslacht overgeleverd. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de meeste kerkgebouwen (niet alleen de gereformeerde) aangepast aan de toen heersende ideeën over de liturgie en ondergingen de interieurs een ingrijpende metamorfose. Zo niet die van Thesinge. 
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Het raadsel van het doksaal
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Het raadsel van het doksaal

De Donatuskerk in Leermens staat op een van de hoogste wierden van de provincie Groningen. Dit maakt het tot een echte blikvanger in het landschap. De Donatuskerk is een middeleeuwse kerk: rond 1050 is begonnen met de bouw. In de kerk zijn zowel romaanse, laat-romaanse als gotische elementen te herkennen. Ook is er zowel tufsteen als baksteen gebruikt.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Een adellijk haarplukje
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Een adellijk haarplukje

Anders dan de kerkdorpen in de omgeving ligt Westerwijtwerd niet op, maar naast de wierde waaraan het zijn naam ontleent. Na de afgraving in 1880 herinneren alleen de verkaveling en de rondweg nog aan het bestaan van de wierde.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Weggepoetst verleden
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Weggepoetst verleden

In Woltersum staat de enige middeleeuwse houten kansel met schilderingen: voor ons land volstrekt uniek. Niet alle schilderingen zijn bewaard gebleven; de tijd, maar ook een grondige schoonmaakbeurt heeft voorstellingen verloren doen gaan.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Een indrukwekkende schoonheid
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Een indrukwekkende schoonheid

De Jacobuskerk in Zeerijp is de laatste Groninger kerk die is gebouwd in de laat-romaanse bouwstijl. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan de apostel Jakobus de Meerdere. Sinds de bouw in de veertiende eeuw is er maar weinig veranderd aan de kruiskerk. De vrijstaande toren is gebouwd in de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Lees meer

Erfgoedorganisatie: Stichting Oude Groninger Kerken
Beschrijvingstitel: Monument van de Ripperda's
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Bekijk hele foto

Monument van de Ripperda's

De Mariakerk in Oosterwijtwerd is een van de oudste romaanse kerken in Groningen. Volgens dendrochronologisch onderzoek van de eikenhouten kap dateert de kerk van rond 1237. Kloostermoppen en restanten van een Noormannenpoortje getuigen van deze ouderdom.
Lees meer

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed