De doopvont van Bierum is oorspronkelijk afkomstig uit de afgebroken kerk van Toornwerd

In vijf Groninger kerken staat nog een middeleeuws doopvont; een tweetal andere worden in het Groninger Museum bewaard. Deze doopvonten spreken sterk tot de verbeelding door hun respectabele ouderdom en hun omvang. Het zijn zware, massieve voorwerpen met een eenvoudige versiering, die onwillekeurig associaties oproepen aan oude rituelen.

De versiering van de twaalfde eeuwse doopvont van Bentheimer zandsteen in de kerk van Bierum bestaat vooral uit palmetten, wingerdranken en geometrische patronen. Verder zijn er sporen te zien van figuren op de vier hoeken van de voetplaat: vier leeuwen die met de kop naar de beschouwer zijn gewend. De leeuw is het symbool van de duivel, die bij de doop wordt uitgedreven.

De doopvont van Bierum is oorspronkelijk afkomstig uit de afgebroken kerk van Toornwerd. Lange tijd stond het als bloembak in de tuin van de borg Ewsum in Middelstum. In 1893 verhuisde de vont naar het Groninger Museum, tot het in 1966 in bruikleen werd afgestaan aan de kerk van Bierum.

Hoge resolutiefoto's Download object

Deze pagina delen facebook twitter pinterest Embed